Slide
W realizacji przez Elektrorecykling Polska Sp. z o.o.,
wraz z Politechniką Poznańską oraz Ecoprotech Sp. z o.o.
Niskoemisyjny kocioł grzewczy
na paliwo stałe z możliwością
wykorzystania energii odpadowej

CEL PROJEKTU

Opracowanie grupy nisko-emisyjnych kotłów grzewczych na paliwo stałe z możliwością wykorzystania energii odpadowej, które będą cechowały się niską emisją zanieczyszczeń oraz wysoką sprawnością energetyczną.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 410 711,80 zł

Dofinansowanie 4 477 192,20 zł (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), w tym dla Elektrorecykling Polska Sp. z o.o.: 687 052,08 zł

PLANOWANE EFEKTY

Prototyp niskoemisyjnego kotła grzewczego z możliwością wykorzystania energii odpadowej.

Idź do treści