O Projekcie

Celem projektu jest opracowanie grupy niskoemisyjnych kotłów grzewczych na paliwo stałe z możliwością wykorzystania energii odpadowej. Obecnym problemem eksploatacyjnym kotłów grzewczych na paliwo stałe dedykowanych do instalacji centralnego ogrzewania stosowanych w gospodarstwach domowych i małych lokalach użytkowych jest zwiększona emisja zanieczyszczeń (tzw. niska emisja), a w szczególności emisja pyłów. Wpływa na to na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego w miastach oraz na obszarach wiejskich. Z tego względu konieczne jest wdrażanie nowych rozwiązań, które będą się cechowały niską emisją zanieczyszczeń oraz wysoką sprawnością energetyczną. Te cechy posiadać będzie opracowywany w ramach projektu kocioł grzewczy. Jego projekt zostanie wykonany na podstawie wynalazku objętego ochroną patentową. Projekt składa się z 8 etapów, które realizowane są przez dwa przedsiębiorstwa Elektrorecykling Polska Sp. z o.o. i ECOPROTECH Sp. z o.o. oraz uczelnię publiczną – Politechnikę Poznańską

 

Pierwszy etap projektu dotyczył pomiarów definiujących podstawowe procesy zachodzące w kotłach grzewczych na paliwo stałe. Następnie na podstawie uzyskanych wyników pomiarów oraz założeń objętych ochroną patentową opracowana została konstrukcja kotła grzewczego wraz z dedykowanymi systemami sterującymi jego pracą oraz dozowania pary technologicznej (2-4 etap). W etapie 5 przewidziano wykonanie modelu prototypu kotła grzewczego, w etapie 6 wykonanie badań weryfikujących jego działanie w warunkach laboratoryjnych. 

 

Ostatnie dwa etapy projektu dotyczą opracowania typoszeregów kotłów grzewczych oraz dokumentacji technologicznej. Projekt zakończy się wdrożeniem do produkcji zaprojektowanego urządzenia dedykowanego dla gospodarstw domowych oraz małych lokali użytkowych. 

 

Idź do treści