Partnerzy

Elektro Recycling Polska

Elektrorecykling Polska Sp. z o.o.

Proces recyklingu odpadów, bez wywierania negatywnego wpływu na środowisko, jest podstawą dzisiejszej gospodarki o obiegu zamkniętym. Każdego dnia firma Elektrorecykling Polska dokłada wszelkich starań, aby jakość świadczonych usług w tym obszarze była jeszcze wyższa. W tym celu spółka wyspecjalizowała się w przyjaznym dla środowiska procesie separacji i regranulacji materiałów PP, PE, ABS, PC i PS. Ponadto przy współpracy z jednostkami naukowymi realizuje projekty badawcze, mające na celu wdrożenia technologii ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko.

W wyniku stopniowego poszerzania zakresów działalności Elektrorecykling Polska stała się podmiotem świadczącym kompleksowe usługi związane z obrotem materiałami porecyklingowymi, stając się wiodącym partnerem handlowym w Europie i Azji. Dzięki wieloletniej owocnej współpracy z dostawcami i klientami z całego świata spółka zyskała renomę solidnego partnera w dziedzinie handlu tworzywem sztucznym.

EcoProTech sp. z o.o.

Zespół tworzący ECOPROTECH Sp. z o.o. jako główny cel stawia sobie wspieranie rozwoju innowacyjnych projektów oraz nowoczesnych metod zarządzania mających wspomagać realizację szeroko rozumianych projektów badawczych, jak również prowadzenie działalności. Spółka dysponuje kadrą wysoce wykwalifikowanych specjalistów i inżynierów, którzy mają duże doświadczenie w pracy zawodowej. W codziennej pracy spółka stawia na wysoką jakość świadczonych usług pomiarowych, badań i szkoleń, co owocuje szerokim portfolio zadowolonych klientów. EcoProTech specjalizuje się w realizowaniu pomiarów hałasu i drgań, emisji związków szkodliwych, badaniach spalinowych, szkoleniach, analizach oraz opracowaniach z obszaru BHP, a także usługach związanych z nadzorem inwestorskim, badaniami i pomiarami, optymalizacją kosztów oraz doradztwem elektroenergetycznym.

Politechnika Poznańska

Misją Uczelni jest kształcenie na wszystkich stopniach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów uczelni i w kontakcie ze społeczeństwem.

Wysokiej jakości badania naukowe stanowią integralny element strategii Politechniki Poznańskiej jako uczelni w randze uniwersytetu technicznego.  Potwierdzeniem wysokiej pozycji naukowej uczelni jest ocena parametryczna jednostek naukowych KEJN (Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych) na lata 2013-2017, w wyniku której 6 wydziałów Politechniki Poznańskiej otrzymało kategorię A, a tylko 4 kategorię B.

Źródło: https://www.put.poznan.pl/

Idź do treści